Richard Mason (1948 – 2006) zijn werken over Spinoza

0
51

Na een eerste blog, waarin ik mijn speurtocht naar informatie over Richard Mason schetste, kon ik, nadat ik 'hem gevonden' had in een tweede blog een ín memoriam' of 'levensbericht' over hem brengen. Daarin worden zijn werken genoemd, maar in dit blog wil ik die nog eens vermelden. In bijna alle werken (eigenlijk alleen op de laatste,  Cambridge Minds, na) komt Spinoza voor en z'n hoofdwerken gaan voornamelijk over Spinoza. Ook zijn enige artikelen
vermeld. Uit de titels wordt al wel duidelijk dat Mason zowel logicus als godsdienstfilosoof was en groot kenner van Spinoza.