Op zoek naar Spinoza scholar Richard Mason

0
355


Een email van Henk Keizer werd aanleiding voor een
speurtocht op internet of er enige informatie over hem te vinden was – over hemzelf
dus en niet zozeer zijn boeken. Naar aanleiding van blogs en reacties, waarin
op teksten van Mason gewezen werd, schreef Henk me: "Die Richard Mason is
al in 2006 op 57-jarige leeftijd overleden. Zoiets treft en intrigeert me
altijd. Zulke goede boeken schrijven (naar het schijnt) en dan zo vroeg
weggaan. Kun jij iets meer van hem te weten komen?"


Die uitdaging nam ik graag aan, want ook ik werd almaar meer
benieuwd naar hem. Als ik dan vervolgens merk dat er geen wikipedia of andere
pagina op internet over hem te vinden is, motiveert dat mij extra om zoveel
mogelijk bijeen te zoeken en daarmee dan zo'n eerste pagina op internet te
maken. Voor zo’n klus heb ik, als het om een bestudeerder van Spinoza gaat, voor dit blog dan graag enige tijd over. En flink
wat tijd kostte het dit keer, want aanvankelijk vond ik niets of werd ik op
verkeerd spoor gezet. Een complicerende factor is namelijk dat er nóg een jongere
Richard Mason is die boeken schrijft en wiens hits Google dus voorop zet.


Ik maak over deze speurtocht dit aparte inleidende blog om
er het komende blog met inhoudelijke informatie over Mason niet mee te
'belasten'.