Raad geeft ontwerp structuurvisie vrij

De gemeenteraad is unaniem van mening dat het voorliggende ontwerp structuurvisie Centrumontwikkeling Barendrecht vrijgegeven kan worden voor de inspraak. Het werd op de raadsvergadering al met al wel een latertje (de vergadering duurde tot  00:30 uur), maar het resultaat van de besprekingen en bespiegelingen was positief. We mogen verder met de Centrumontwikkeling. In de week van 10 tot en met 13 juni 2008 wordt de tweede week van het centrum georganiseerd. Ik kijk er naar uit.