Raad amendeert Zuidrandvisie

Tijdens haar vergadering van 2 juni 2008 heeft de gemeenteraad de visie op de Zuidrand van Barendrecht geamendeerd. Deze zorgvuldig tot stand gebrachte visie werd hierdoor ontdaan van ontwikkelingen die de gebruikswaarde van het gebied hadden kunnen vergroten. Ik heb mijn teleurstelling kunnen uitspreken door het amendement te ontraden, maar de meerderheid van de Raad (14 tegen 13 stemmen) was vastberaden en liet zich niet meer overtuigen. Er zijn in de inspraakprocedures ongeveer 300 mensen op de inloopavonden geweest en er zijn ruim 100 schriftelijke reacties ingediend. Veel hebben we verwerkt in de visie die raad de raad werd gestuurd. Opvallend was dat in alle gesprekken en inspraakreacties slechts een enkeling opmerkingen heeft gemaakt over de zaken die nu door de meerderheid van de raad zijn geamendeerd. Ik vind dit heel erg jammer, hierdoor loopt Barendrecht kansen mis. De visie gaf ruimte aan initiatieven van particulieren en bedrijfsleven om hierdoor kwaliteitsverbetering voor de recreant gerealiseerd te krijgen. Deze kansen zijn nu niet meer mogelijk.