Pudore afficietur (wordt door schaamte aangedaan – E3/40s en 3/AffDef 31)

0
39

                
                                      Cristo Redentor normaal
                                                en vandaag