Over Spinoza’s Latijn en over vita vitalis – leefbaar leven

0
320

De heer Fokke Akkerman had tijdens de VHS Spinozaweek in Barchem de eerste lezing zullen geven, maar hij had om gezondheidsredenen verstek moeten laten gaan. Nu gaf Piet Steenbakkers een paar zaken door die Akkerman had genoteerd over het Latijn van Spinoza.

Akkerman had zich enigszins geërgerd aan uitspraken van de Ethica-vertaler Corinna Vermeulen. In “Opmerkingen van de vertaler” had ze in een paragraafje over “Spinoza’s stijl en fouten” geschreven over “een ongepolijste, hoekige stijl en zondigt regelmatig tegen het Latijn; zijn zinnen lopen niet altijd en hij schrijft vaak simpel, bijna colloquiaal.” En in Trouw had Corinna Vermeulen het over “Spinoza's nogal slordige Latijn” en lezen we: “Vermeulen heeft wel eens op Spinoza's nonchalante Latijn zitten mopperen, zegt ze, "maar ik heb ook met heel veel plezier zijn hoekige stijl in het Nederlands weergegeven. Het kan dus gebeuren dat de lezer valt over een zin die niet goed loopt, een onelegante herhaling of iets wat uit de spreektaal komt, zulke dingen heb ik er expres in gelaten – zolang de helderheid maar niet in het gedrang kwam."