Open brief aan Ed over Spinoza’s idee-begrippen

0
32


Beste Ed,


Enige dagen heb ik gewacht, maar ik heb er begrip voor dat
je niet meer reageerde op mijn vraag op het
blog
“Herinterpretatie van de idea Dei [2]”. Jij begon een reactie heel apodictisch
met: “Het object van een idee is haar inhoud, niet een object ergens in de
uitgebreidheid.” In het kader van wat er in dat blog allemaal genuanceerd aan
de orde was, kon ik dat niet laten passeren en ik vroeg je om een nadere
onderbouwing vanuit Spinoza. En vervolgens kwam er niets meer van jou.


Daar het om een zeer belangrijke kwestie gaat, die raakt aan
de kern van het Spinozisme, schrijf ik er dit aparte blog over, in de vorm van
een brief aan jou die mede voor anderen is bedoeld. Het staat alles in het
kader van uitleg van de idea Dei.