Op bezoek bij Zwijndrecht

Het voltallige college van B&W is op 9 september 2008 op bezoek geweest bij de buren in Zwijndrecht. Na een werklunch zijn we naar het nieuwe gemeentehuis gelopen om aldaar de nieuwbouw te aanschouwen. Het oude raadhuis is gekoppeld met het nieuwe gemeentehuis. In het raadhuis zetelt straks het college en kan getrouwd worden en in het gemeentehuis zitten straks de ambtenaren en houdt de gemeenteraad van Zwijndrecht haar vergaderingen. Het ziet er allemaal prima uit, we komen zeker nog een keer terug als het helemaal ingericht is. Naar verwachting wordt het gemeentehuis in het voorjaar van 2009 geopend.