Ook Eyrolles kwam met een praktijkgericht boek over Spinoza

0
36

Of dit werkje lijkt op het boek dat Miriam van Rijen samenstelde, Spinoza in bedrijf. Van passie naar actie, dat ik onlangs besprak, weet ik niet, want ik heb het niet in handen, maar zo op het eerste gezicht zou het er iets van weg kunnen hebben. In maart 2013 verscheen

Marc Halévy, Citations de Spinoza expliquées. Eyrolles, 2013 – 178 blz.

"[C]e livre propose 150 citations extraites de l'oeuvre de Baruch Spinoza; vous trouverez: le contexte de sa rédaction; ses différentes interprétations; l'actualité de son message."

Aldus de uitgever, die eerder al eens een boekje uitgaf van Balthasar Thomass: Être heureux avec Spinoza [cf. blog]

De Franse uitgever zette een reeks op, Eyrolles pratiques, waarin nu Spinoza aan de beurt is. (Ook het boekje van Van Reijen is gericht op de praktijk). Dit boekje heeft zeven hoofdstukjes, waarin een aantal citaten van Spinoza gegroepeerd worden over de thema's: Joi, Dieu, Esprit, Destin, Vertu, Amour, Vie. De citaten stammen vooral uit de Ethica en het Theologisch-politiek traktaat en krijgen uitleg en commentaar van de "auteur specialiste". [zie hier iets méér]

Aanvulling 21 april 2014

Zie een kleine recensie op 19 april 2014 van Sonia Bressler, docteur en philosophie, consultante en communication & stratégie.