Ook dit jaar weer twee zondagse excursies: "in de voetsporen van Spinoza"

0
85


Het is mogelijk op één dag alle woonplaatsen van Spinoza te
bezoeken!


De gids Jossi Efrat, geboren in de Amsterdamse
Spinozastraat, woonde als kind op een paar honderd meter afstand van Spinoza's
ouderlijk huis.


Op 9 augustus en 6 september 2015 worden door hem twee
identieke excursies gehouden waarbij te voet wordt gelopen op de plaatsen waar
Spinoza ook heeft verbleven. Aan de hand van 17e en 18e eeuwse plaatjes zal men
zich een voorstelling kunnen maken hoe het er toen uitzag, door deze tekeningen
te vergelijken met de gebouwen en het straatbeeld van nu. De deelnemers zullen kopieën
van deze plaatjes daarbij ontvangen.


Het vervoer geschiedt met eigen auto. Voor degenen die niet
over eigen auto beschikken zal een regeling worden getroffen, zodat er meegereden
kan worden met anderen. Op zondagen is parkeren relatief gemakkelijk.