NRC Handelsblad kwam met "een voorproef" van De naakte perenboom

0
32

Wat is er met NRC Handelsblad aan
de hand? Rudi Rotthier's De naakte perenboom is al ruim 7
maanden uit en het is ook al in grote stapels in de ramsj
gesignaleerd op het bekende Boekenfestijn dat 't voorbije weekend in
Utrecht was neergestreken (ja, nu al! Wat is er met uitgevers aan de hand?)

En nu pas kwam zaterdag de rubriek ‘De
voorproef' van die krant, "waarin boekenredacteuren wekelijks
een eerste oordeel over nieuw binnengekomen boeken geven," met,
jawel: een VOORPROEF! Alsof het boek nog maar net geantichambreerd
is. We lezen (het is zo'n kort stukje dat het wel in z'n geheel
geciteerd mag worden, denk ik):

"Rudi Rotthier is een
Vlaamse reisschrijver die in De naakte perenboom het land van
zijn noorderburen verkent. Hij ontdekt dat „chagrijn niet per se
tot de volksaard behoort, maar in ieder geval diep is geworteld”.
En dat komt omdat hij met een nogal ambitieuze invalshoek door ons
land reist: wat is er over van Spinoza? Dat valt natuurlijk een
beetje tegen, wat overigens vaak behoorlijk grappige passages
oplevert.

Nuchter constateert Rotthier dat
de vermeende maakbaarheid van de samenleving vaak contrasteert met
het gecompliceerde mensbeeld van Spinoza. En het lijkt Rotthier daar
stiekem meer om te doen: het contrast tussen rechte wegen en
rechtlijnig denken enerzijds, en het pleidooi voor productief falen
van Spinoza; tussen competentie en ernst en een „bon vivant die uit
zijn nek kletst” anderzijds. Het lijkt een portret van de
volksaard, maar ondertussen verloochent hij zijn reisschrijverschap
niet." [Cf.]