Nogmaals Spinoza als ultimum der Verlichtingsfilologen

0
323

In een reactie op het blog dat ik schreef n.a.v. van het boek van Rens Bod, De vergeten wetenschappen. Een geschiedenis van de humaniora, gaf Adrie Hoogendoorn al een impressie van de lezing die Bod op 1 februari bij het Studium Generale aan de Universiteit Twente gaf over De invloed van de Arabische wetenschap.

Welnu, Rens Bod liet mij weten dat de powerpointpresentatie van deze lezing inmiddels gedownload kan worden. In die lezing (en uiteraard uitgebreider in zijn boek) maakt hij aannemelijk dat de uiterst nauwkeurige Arabische isnad-methode van bronreconstructie via 13-eeuwse scholastische geleerden de Italiaanse humanisten heeft bereikt. De isnad-methode trachtte uit de vele overleveringen (volgens die had Mohammed dit gezegd, wat hij gehoord had van die, die het weer had van die etc) met een aantal kritische criteria een schaal van meest- geloofwaardige Mohammed-uitspraak op te stellen (konden de zegslieden elkaar gesproken hebben… klopte het met wat anderen over hetzelfde hadden gezegd etc.)

Zo is deze isnad-methode vrijwel identiek aan de 15e-eeuwse filologische bronreconstructie van Angelo Poliziano. Deze reconstructiemethode wordt overgenomen door humanisten uit Noord-Europa, waaronder Joseph Scaliger, hetgeen immense gevolgen zal hebben voor het Europese wereldbeeld.