Newton’s verborgen Spinoza-kritiek ontrafeld

0
369

Newton's General Scholium verscheen als aanhangsel bij de 2e editie in 1713 van Isaac Newton's Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica. , bekend als de Principia. In dat General Scholium gaf hij antwoord op kritiek die geuit was op de eerste editie van 1687. Samengevat als "Hypotheses non fingo" (ik stel geen hypotheses) gaf hij kritiek op de natuurfilosofie van Descartes en Leibniz en plaatste hij wetenschaps-methodologische, theologische en metafysische opmerkingen. Ook bekritiseerde hij Spinoza, maar zonder hem te noemen, zoals zal blijken.

Op 24-26 oktober 2013 werd "A tercentenary symposium" gehouden aan het University of King’s College, Halifax over: "Isaac Newton’s General Scholium to the Principia."

Eric Schliesser van de Univ. van Gent gaf een powerpointlezing "Polemics in Newton’s General Scholium", waarin aan de orde kwamen: 
• the ideological contexts of the General Scholium (natural philosophical, philosophical and theological)
• polemics against and engagement with Descartes, Spinoza, Leibniz and Toland
• the Newton-Bentley correspondence (1692–93)
• Clarke’s A demonstration of the being and attributes of God (1704–5),

Op 13 nov 2013 werd het praatje op Youtube gebracht

Het gaat er wat rommelig en gehaast aan toe, maar het meest opvallende was wel dat blijkt dat Newton het zonder diens naam te noemen in het General Scholium ook op Spinoza gemunt had.

Nadat de vorige video verwijderd was is op 10 dec 2013 de video weer door King's College Halifax·op Yoytube gebracht: