Dr. Gero Jenner ‘bewijst’ in zijn ‘Tractatus historico-philosophicus’ het ongelijk van Spinoza

0
355

Vandaag precies twee jaar geleden had ik een blog n.a.v. een artikel van Jenner: „Freiheit und Wunder – das allzu lange verschüttete Weltbild der Wissenschaften“. Dit onderwerp heeft hij nog eens verder uitgewerkt en vorige maand verscheen dit boek, dat ook als een Tractatus historico-philosophicus, wordt gepresenteerd en dat een einde zegt te maken aan een eeuwenlange abendländische Irrtum:

Gero Jenner, Die Macht der Träume und die Ohnmacht der Vernunft. Eine Philosophie der Freiheit. Metropolis-Verlag, Marburg, oktober 2013 – 264 Seiten – ISBN 978-3-7316-1039-7

Is alleen al die titel niet een duidelijke verwijzing naar de Ethica, waarvan de titel van het vijfde deel luidt: "De macht van het verstand oftewel de menselijke vrijheid"? Uit de beschrijving blijkt dat ook Spinoza aan de orde wordt gesteld, maar ik heb uit de hoofdstuktitels de indruk dat dit minder uitvoerig zal zijn dan in zijn e-book Der Dawkinswahn oder die Antwort der Mystik. Duell zwischen Wissenschaft und Religion? (2008, PDF), waarnaar ik in dat eerdere blog al verwees. Daarin typeert hij Spinoza als een mysticus en heeft hij teveel naar Lessing geluisterd en noemt hij "Gedanken nur unsichtbare Ausdehnung und Ausdehnung nur sichtbarer Gedanke." (p. 135)