Naar Spinoza verwezen bij de VN-Mensenrechtenraad in Geneve

0
38


Gisteravond zond Human op NPO2 de documentaire “Onder Ongelovigen” uit. Het werd er niet bij verteld, maar de
titel was uiteraard een allusie op V.S. Naipaul’s boek uit 1981 Among the Believers: An Islamic Journey
(Onder gelovigen).


In de documentaire geven Boris van der Ham, voorzitter van
het Humanistisch Verbond en documentairemaker Dorothée Forma deze vaak vergeten
groep van ‘ongelovigen’ een gezicht. “Het aantal ongelovigen in de wereld
groeit; religieuze agressie tegen hen ook. Blasfemiewetten zijn vaak het middel
om atheïsten, humanisten en vrijdenkers aan te pakken. Hen wordt afvalligheid
en godslastering verweten. Zij riskeren discriminatie, geweld, gevangenis of
zelfs de dood.”


In zijn korte toespraak voor de VN-Mensenrechtenraad in Geneve, waarin
hij bepleitte “Hef alle blasfemiewetten op. Religie mag nooit een excuus zijn voor
haat, vervolging of geweld,” begon hij met Spinoza aan te halen. Ik haal dit in
twee stills uit die documentaire en leg die hier vast.


De documentaire wordt zaterdag 5 september 13.45 uur op NPO
2 herhaald en is ook op de
website van Human te zien.