Monumentencommissie

De leden van de monumentencommissie vormen een adviescommissie voor het college van B&W op het gebied van monumentenzorg. Zij adviseren over bouwvergunningsaanvragen van monumenten en over het beleid aangaande monumentenbeheer. Op 19 november 2008 heb ik een vergadering bijgewoond van de monumentencommissie. We hebben onder andere gesproken over de voorbereidingen om te komen tot het beschermd dorpsgezicht van de oude kern. Dit gaat in 2009 plaatsvinden.