Gesprek met de VAC

0
14

VAC
De Voorlichting en Advies Commissie voor de woningbouw (VAC) is in Barendrecht al jaren actief. Naast het adviseren van architecten en ontwikkelaars aangaande bruikbaarheid van het nieuw ontworpen gebouw adviseert de VAC de laatste tijd ook op het gebied van openbare ruimte. Ieder jaar heb ik een overleg met een delegatie van de VAC over de bevindingen van het afgelopen jaar. Zo ook op 19 november 2008. De constatering dat het aantal adviesaanvragen naar beneden was gegaan heeft direct te maken met het feit dat de bouw van Carnisselande ten einde begint te lopen. Toch heeft de VAC nuttige adviezen kunnen geven over een aantal projecten zodat de gebruikswaarde voor de toekomstige gebruikers/bewoners is verbeterd.