Mijn ‘viering’ van Wereldhumanismedag

0
260

Ik breng vandaag in herinnering dat op 9 september 2008 de afgevaardigde David G. LITTMAN namens de ASSOCIATION FOR WORLD EDUCATION & INTERNATIONAL HUMANIST AND ETHICAL UNION tijdens de 9e bijeenkomst van de UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL die werd gehouden in Geneve van 8–26 september 2008 bij de behandeling van het “Annual Report of the UN Commissioner for Human Rights and Reports of the OHCHR” een gezamenlijke verklaring uitbracht waarin er bij de Raad op werd aangedrongen prioriteit te geven aan vrijheid van meningsuiting boven wettelijke eisen van staten om zich te houden aan de wetten van God. Het gedeelte waarin Spinoza nadrukkelijk werd aangehaald (ca 25% van de hele tekst) haal ik naar dit blog: