Louis Hoyack (1893-1967) schreef ‘Spinoza als uitgangspunt’ [7] over de ‘hilaritas’

0
25

In
deze voorlaatste blog over het mooie boek over Spinoza's filosofie
dat deze aparte filosoof schreef, nog eenmaal een tekst geciteerd van
Hoyack zelf. Deze keer een wat langer 'fragment' waarin ook zijn
redenering mét invoeging van astraal lichaam voorkomt. Mij stoort
dat niet, daar hij met zijn redenering verder geheel bij de tekst van
Spinoza zelf blijft. Zo'n analyse en toepassing van de tekst ervaar
ik als leerzaam om Spinoza beter te leren begrijpen, ook al ga je met
de specifieke eigenaardigheid van Hoyack niet mee.
Voor wat hij
verstaat onder ochêma en astraal lichaam verwijs ik naar het derde
blog
over deze aparte filosoof.