L.A. Rademaker (1872-1956) gaf een impressie uit God-Wereld -Leven. Gedachten van Benedictus de Spinoza

0
33

Leonard Albert Rademaker werd geboren in Sneek,
bezocht het gymnasium in Doetinchem, studeerde theologie aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht en werd in 1897 als Nederlands Hervormd
predikant bevestigd te Nieuw-Helvoet. In 1898 promoveerde hij op een
proefschrift over Didericus Camphuysen. In 1900 legde hij het ambt
neer, ging in de journalistiek en was vele jaren redacteur van Het
Vaderland.
[DBNL,
KB
kranten
]
Hij
publiceerde diverse werken, soms een bundeling van artikelen die hij
eerder schreef voor 'Het Vaderland':
De stenen spreken:
vrede; Crematie en het crematorium te Velsen
. M. Nijhoff (1925);
Waar bleven de tien stammen van Israël? Het antwoord van Bijbel
en Cheopspyramide; Aan de poort van den nieuwen tijd.
onze
geestelijke en maatschappelijke revolutie De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, z.j., [1938] – DBNL];
Aan de poort van een nieuwe wereld. (Amsterdam, A. J. G.
Strengholt N.V.. 1e druk 303 pp., z.j. [1940 – DBNL]);
Zieners en profeten uit het Oosten. (A.J.G. Strengholt,
Amsterdam, 1941); Lente in de logica: van materie tot mysterie,
van mysterie tot religie
[1946]

In Aan de poort van een nieuwe
wereld
dat in 1940 verscheen, wijdde hij een uitgebreide
paragraaf aan Spinoza die hij schaarde onder "moderne
godzoekers", waaronder hij ook Rudolf Steiner, Krishnamurti,
Frank Buchman, schaarde die hij voor Spinoza behandelde. Wat Spinoza
aangaat gaf hij een ruime samenvatting van het boek God – Wereld
– Leven
dat in 1935 voor de Societas Spinozana werd
uitgegeven, met een inleiding door J.H. Carp en een nabeschouwing van
J. D. Bierens de Haan. Het bevatte op het frontspice een fraaie ets
van Spinoza, gemaakt door Heinrich Gottselig [cf blog met méér info]

Ik breng hieronder deze tekst,
die een indruk geeft van de impact van dat boek én van de sterk
religieuze inkleuring van Spinoza door Carp en Bierens de Haan, waar
Rademaker wellicht nog een schepje bovenop deed.