Krijgt het oude Spinoza-lexikon een opvolger?

0
319

Op dit blog hebben vaak discussie plaats die behoefte doen voelen aan een goed Spinoza-lexikon waarop zou kunnen worden teruggevallen. Waarin je kleine deskundige essay’s kunt vinden over essentiële begrippen als:

Substantie en attribuut

Natura naturans en natura naturata

Essentie en natuur

Mens (geest) en anima

Idea en forma

Oneindig intellect

Adequaat idee en waar idee

Notiones communes

seu / sive

Etc.

Dr. K.H.E. de Jong (1872 – 1960), ooit bestuurslid van de Vereniging Het Spinozahuis, schreef in: Spinoza en de stoa, Mededelingen vanwege het Spinozahuis. Brill, 1935 (bij Poortman foutief 1939 gedateerd).

"[..] dat hoeveel er ook over Spinoza is geschreven, toch het meest onmisbare, zij het dan tevens het nuchterste nog ontbreekt, nl. een goed Spinoza-lexikon, waarin voornamelijk de philosophische uitdrukkingen behoorlijk worden toegelicht. G.Th. Richter heeft in "Spinoza's philosophische Terminologie" (1913) op een niet onverdienstelijke wijze een begin gemaakt; dit werk is echter, zoover ons bekend, onvoltooid gebleven.” [cf books.google]. Dat was in 1935.