"Korte verhandeling over God, de mens en zijn geluk" hertaald en bezorgd door Jan Knol

0
42

Zoals ik in het blog over de TIE-cursus schreef konden we de vers van de pers gekomen hertaling door Jan Knol van de Korte Verhandeling aanschaffen. Een nieuw werk van de schrijver van En je zult spinazie eten, Spinoza uit zijn gelijkenissen en voorbeelden en Spinoza's intuïtie. Van die gelegenheid werd goed gebruik gemaakt: er was duidelijk belangstelling voor.

Het is aan alle kanten een heel mooie uitgave geworden – vanbinnen en vanbuiten. Een fraai vormgegeven boekje, genaaide katernen, in linnen gebonden met mooie stofomslag en met duidelijke, stijlvolle bladspiegels. En met een leeslint! Een heel handige oplossing is dat de tekst met de aantekeningen van Spinoza op de rechterbladzijden en de vele toelichtende noten van de hertaler en toelichter, Jan Knol, op de linkerbladzijden staan.

We mogen Jan Knol werkelijk dankbaar zijn dat hij dit werk heeft verricht. Zoiets is behoorlijk veel werk – monnikenwerk – om met aandacht te zoeken naar hoe je wat daar in 17e eeuws Nederlands staat in duidelijk hedendaags Nederlands kun weergeven. Dat vraagt heel wat beslissingen, zeker ook waar er diverse duistere passages zijn. En daarbij gaat het niet alleen om een taal uit behoorlijk verre tijden, maar om een andere manier van filosoferen, wat deels ook een vorm is van zoeken hoe de gedachten over te brengen zijn.

Eindelijk hoeven we niet meer jaloers te zijn op onze omringende landen, waarin de KV in hedendaagse taal verkrijgbaar is. Eindelijk heeft Nederland nu ook een heel goed leesbare tekst. En die tekst van de jongere Spinoza is het waard om serieus gelezen te worden, om de vele overeenkomsten maar ook verschillen met aanpak van de rijpere Spinoza te kunnen vergelijken.