Kom, nog eens over de foute "identiteits-these"

0
40

Het wordt weer eens tijd hierover te bloggen, daar ik de laatste tijd weer tweemaal stuitte op passages waaruit bleek hoe Spinoza verkeerd begrepen werd.

De Engelse wikipedia-pagina over – jawel – Baruch Spinoza, heeft de volgende paragraaf: “Spinoza contends that "Deus sive Natura" ("God or Nature") is a being of infinitely many attributes, of which thought and extension are two. His account of the nature of reality, then, seems to treat the physical and mental worlds as one and the same. The universal substance consists of both body and mind, there being no difference between these aspects. This formulation is a historically significant solution to the mind-body problem known as neutral monism. Etc.

Ik heb een erg foute passage geel gemarkeerd. Daarin blijkt Spinoza’s benadrukking van het volstrekte onderscheid tussen attributen niet begrepen. En hij had er bv. in 2/6 en op méér plaatsen nog zó op gewezen. Effecten van de verkeerde zgn. “identiteits-these” kom je telkens weer tegen. Daarvoor wordt dan verwezen naar 2/7: “De volgorde en het verband van de ideeën is hetzelfde als de volgorde en het verband der dingen.” [Vert. Corinna Vermeulen].