Julius Fürst (1805 – 1873) Duitse oriëntalist zag voor Spinoza rol in Vormärz en Revolutie van 1848

0
311

Opmerkelijk hoe vandaag in Trouw op meerdere plaatsen n.a.v. de gebeurtenissen in Egypte (commentaar van de krant, column  van Rob van Wijk, column van Schouten) erop wordt gewezen dat revoluties altijd tegenvallen en dat “nog nooit een revolutie werd gewonnen door degenen die haar begonnen.” Het heeft dan weinig zin Spinoza te laten opdraven om te zeggen: "I told you so, long ago"!” Ik kijk in dit blog eens om naar hoe Spinoza werd ingezet in de Duitse Revolutie van 1848 – door Julius Fürst.

Fürst, geboren uit joodse ouders – zijn vader Jacob was darshan (wet- en bijbel-uitlegger)  -studeerde in Berlijn bij Hegel alsook in Breslau en Halle. Hij werd een erkend geleerde van de semitische talen en vertegenwoordiger van de Haskala (de joodse Verlichting). Voor de Bijbeleditie van Leopold Zunz van 1838 vertaalde hij de boeken Daniël en Esra. Hij werd vooral bekend als uitgever van het tijdschrift Der Orient. Berichte, Studien und Kritiken für jüdische Geschichte und Literatur [Leipzig 1840-1851] dat zich wijdde aan de studie van culturele, historische en linguïstische wortels van het jodendom. Op grond van zijn wetenschappelijke prestaties kreeg hij in 1857 een aanstelling aan de Universiteit van Leipzig, eerst als docent en vanaf 1864 werd hij de eerste jood die tot professor aan een universiteit benoemd werd. Hij leidde de afdeling oosterse talen en literatuur van 1864–1873 en publiceerde talrijke geschriften.