Johannes Buridan (ca. 1295 – 1361) Vraag mij af of Spinoza hem gelezen kan hebben

0
353

[Doordat het eerdere blog beschadigd raakte, waardoor het 'lees verder' niet meer werkte, heb ik de tekst naar dit nieuwe blog verplaatst; ook daarbij bleef er een irritante storing in zitten; hopelijk is die nu weggewerkt; zie aan het eind van 't blog]

Ben even met andere dingen bezig… (Nietzsche, Jean Buridan), maar dat alles heeft, hoe ook met een omweg, bij mij altijd toch weer met Spinoza te maken. Ik zal iets vertellen over wat mij bezighoud m.b.t. Jean Buridan, waarbij de vraag in de kop van dit blog ontstond.
Magister Johannes Buridan als leraar - in een manuscript in de Jagiello Bibliotheek in Krakau, 1771, oorspr. uit Parijs ca 1370De 14e eeuwse Johannes Buridanus heeft mij altijd geïnteresseerd en het feit dat Spinoza zijn naam in twee van zijn werken noemt, heeft die interesse versterkt. Dát Spinoza een naam van een filosoof noemt is op zich al uitzonderlijk. Niet dat ik als zeker aanneem dat Spinoza door zijn mening te geven over “de ezel van Buridanus” [zie dit blog] werk van hemzelf gelezen heeft. Maar onmogelijk is dat volgens mij niet, want Buridanus heeft lange tijd, zeker tot in de 16e eeuw, invloed op het hoger onderwijs gehad. Hij was de eerste die in de Middeleeuwen een commentaar op de Ethica van Aristoteles schreef. Daar zou Spinoza met het oog op de Ethica die hijzelf aan het schrijven was, in geïnteresseerd geweest kunnen zijn. Maar goed, dat is speculatie. Aan het eind van dit blog geef ik over die mogelijkheid dat hij werk van Buridanus las wat nadere informatie.

Overigens vind ik wel opvallend dat Jack Zupko, de schrijver van het lemma John Buridan op Stanford Encyclopedia of Philosophy, in een voetnoot bij ‘Buridan’s Ass’ schrijft: “The earliest association of the example with Buridan appears to be in Spinoza, Ethica II, scholium to Proposition 49.” [Hier] Even afgezien van het feit dat hij er in de PPC nóg eerder mee was, geeft dat wel te denken. Ik ging er tot heden vanuit dat Spinoza dat wel ergens opgepikt zou hebben, maar blijkbaar zijn daar geen bronnen van te vinden ?