Johannes Adrianus Raats (1686 – 1762) publiceerde tegen Spinoza en Deurhoff

0
16

Veel is niet over hem bekend. Zijn data zijn te vinden bij Poortman, waar verder te lezen is dat hij te ’s-Gravenhage woonde en dat hij – met goedkeuring der classis van de Nederlands Hervormde kerk – gericht tegen Spinoza en Deurhoff het volgende werk uitgaf (en dat is alles):

Korte en grondige betoginge dat 'er in de Natuur of het Geheel-al, meer als eene Zelfstandigheid aanweezig is; tegen de valsche Gronden en Stellingen van Spinosa … : Mitsgaders, dat 'er meer als eene denkende Zelfstandigheid gevonden word; tegen de valsche Betoginge van Deurhof… Door Johannes Adrianus Raats. In 's Gravenhage, By J. de Cros, 1743

 

Bij Jonathan Israel en ook bij Michiel Wielema is over Raats en zijn boek niets te vinden. Op books.google [ook hier] is het boek in z’n geheel ter inzage en te downloaden. Het exemplaar is afkomstig uit de New York Public Library. Mijn bedoeling met dit blogje is alleen om dit door te geven.