Jammer dat het non-dualiteitsbegrip gekaapt is en niet meer voor Spinoza is te gebruiken

0
359

Naar aanleiding van onze SKL
bijeenkomst van afgelopen maandag, waarin we ook weer eens kritiek op
de parallellisme-these uitwisselden, wilde ik eens nagaan of in
plaats daarvan niet beter over Spinoza's non-dualiteits-these zou
kunnen worden gesproken. Maar bij nader inzien doe ik hier dat
voorstel toch maar niet, hoewel het een grote verbetering zou hebben
kúnnen betekenen – als niet… (daar kom ik aan het eind van dit
blog op).

Parallelliteits-these

Hoe blijkt toch telkens weer dat
we heel goed weten dat er ernstig bezwaar bestaat tegen de door
Leibniz ingevoerde typering van 2/7 als parallelliteits-beginsel,
maar dat we – bij gebrek aan beter – die ingeburgerde foute term
blijven gebruiken. In diverse boeken die inleiden in Spinoza's
filosofie worden die bezwaren behandeld en wordt vervolgens tóch
weer over het parallellisme van Spinoza gesproken. Dat gebeurt ook
regelmatig op dit blog, bijvoorbeeld nog in reacties op een recent
blog.
Het excuus daarvoor is dat er tot heden geen betere
aanduiding voor in de plaats is gekomen. Daarvoor zijn in de loop van
de tijd wel voorstellen gedaan – er werden pogingen gedaan om andere
typeringen te vinden, maar die hebben zo hun bezwaren, zoals: