Ismar Elbogen (1874 – 1943) kwam als eerste met een monografie over Spinoza’s TIE (vervolg over idea Dei)

0
48

In aansluiting op het vorige blog, wil ik een interessante uitvoerige voetnoot aanhalen uit het proefschrift van Ismar Elbogen, Der Tractatus de intellectus emendatione und seine Stellung in der Philosophie Spinozas. Breslau: Preuss und Jünger, 1898 – in 2015 gedigitaliseerd op archive.org

Het is iets bij Spinoza dat hem hoog zit en daar het gaat om het niet-denken van God, de intellectus infinitus en de idea Dei, hetgeen alles ook mij zeer interesseert, neem ik die voetnoot hier graag over.

Ik begin bij het fragment waar de noot bij gegeven wordt: