Is Spinozisme een godsdienst?

0
487


Zeker is dat Spinoza zijn Ethica soms als een vera religio typeerde: inzichten van de ratio
die de plaats innamen van ‘godsdienstige’ verbeeldingen.
Zie bijvoorbeeld 4/37s: “Alles wat wij verlangen en doen
en waarvan wij de oorzaak zijn, voorzover wij een idee van God hebben, met
andere woorden, God kennen, reken ik tot de godsdienst.”


De vraag: Is
Spinozisme een godsdienst? lijkt dan ook zo vreemd nog niet.
In Studia Spinozana
werd ooit een artikel opgenomen van
T.L.S.
Sprigge: “Is Spinozism a Religion? DOES TRUE RELIGION REQUIRE ANY PARTICULAR
BELIEFS ABOUT HISTORICAL FACT?”*)  


Na de paragrafen: §1 Spinoza and Religious Strife, §2 Spinoza’s
God, §3 In what sense is God perfect?, §4 Determinism as a religious doctrine, §5
Spinozistic immortality, §6 Time and Eternity, komt hij tot §7 Conclusion