Inutilis scientia Spinozana [78] Spinoza in "Great Books of the Western World"

0
47


Al een aantal boekreeksen, waarin Spinoza opgenomen was,
hebben hier de revue gepasseerd. Het betreft inderdaad telkens feitjes van
bescheiden belang, vandaar: Inutilis scientia Spinozana, maar toch is wel leuk om
bijvoorbeeld, zoals in het onderhavige geval, twee gerenommeerde boekseries uit
de VS te bekijken en dan te merken dat in de ene niet en de andere wel Spinoza
voorkomt.  


The Harvard Classics
begon in 1909 onder redactie van de president van de Harvard University
president Charles W. Eliot: met een educatieve opzet een anthologie van 51
banden van elk 400-450 pagina’s met zoveel mogelijk hele werken of toch
substantiële delen van belangrijke werken uit de wereldliteratuur. Het idee
was: elke dag een poos lezen in betekenisvolle literatuur. De reeks had groot
succes en is nog steeds te koop.
Op
en.wikipedia is de samenstelling van de banden te zien –
Spinoza komt er niet in voor, Descartes wel. De boeken staan alle
gedigitaliseerd op
Archive.org