Inutilis scientia Spinozana [21] Milton Spinoza Plesset

0
293

Zou de tweede voornaam van de
natuurkundige Milton Spinoza Plesset (1908 – 1991) naar 'onze'
filosoof verwijzen? Het is onnutte kennis inzake Spinoza, daarom heb ik deze rubriek.

Dat probeerde ik te achterhalen,
maar ik trof op internet geen pagina of boek met wat uitgebreidere
biografische informatie. Milton S. Plesset, zoals hij meestal wordt
aangeduid, is geboren in Pittsburgh, Pennsylvania, uit joodse uit
Rusland afkomstige ouders. Dat wordt niet in de wikipedia's vermeld,
maar ik zal zodadelijk laten weten hoe ik dat weet. Hij behaalde zijn
Bachelor's degree in 1929 aan de Universiteit van Pittsburg en z'n
doctorsgraad aan de Yale University in 1932 op de dissertatie I. The
Relativity Electron in Simple Fields, II. The Thermionic Properties
of Cesium Coated Nickel. Hierna raakte hij verbonden aan Caltech
waar hij met Robert Oppenheimer werkte ["Together, they undertook a
theoretical study of positron using Dirac equation in quantum
electrodynamics to show how electron-positron pairs were formed."
dan weet u dat ook, cf.].
Van 1951 tot 1978 was hij Professor of Engineering Science aan
hetzelfde California Institute of Technology.

Maar het ging mij om zijn naam.
Daar kreeg ik nergens uitsluitsel over, maar uit een uitgebreid en
fascinerend krantenbericht in The Pittsburgh Press van 22
febr. 1934
over zijn huwelijk met Miss Isabel Avis Rosanoff uit
Pasadena, California, haal ik enige gegevens die mij verder helpen.

Zijn vader B. M. Plesset,
behaalde drie graden aan Russische universiteiten en sprak tien talen
vloeiend! Zijn jongere broer bleek te heten Ernst Haeckel Plesset
(1913-1988). Deze gegevens en verdere informatie over Mr. and Mrs.
B. M. Plesset in THE JEWISH CRITERION van 23
febr. 1934
en van juni
1935
maken m.i. de conclusie simpel. Zijn ouders gaven hun eerste zoon de
namen van de 17e eeuwse tijdgenoten, de dichter van "Paradise Lost" en "Paradise Regained",
John Milton, en de filosoof Benedictus de Spinoza – en zijn broer de
namen van de Duitse toen nog levende zoöloog en filosoof Ernst Haeckel (1834-1919). Dat kan niet missen.