Inutilis scientia Spinozana [167] Het kan de besten overkomen…

0
40


Morgen wordt in Lyon de internationale studiedag gehouden
"Spinoza-Malebranche, réceptions croisées." Ik was daarover geruime
tijd geleden door iemand getipt, maar ik kan hier niet alle symposia e.d.
over Spinoza melden – daarvoor kan men i.h.a. goed terecht op de agenda van de
VHS. Een eerdere studiedag over Spinoza & Malebranche werd daar ook
geagendeerd, , maar
deze toevallig niet [cf.]. 


Wekenlang en vandaag nog, staat bij de AAS een PDF over deze dag, waarin vergeten is de datum van de
studiedag op te nemen! Veel later werd dat ontdekt en op de
website van ENS-LYON verbeterd (cf. verbeterd PDF], maar die van de AAS is nooit meer aangepast.


Ach het kan gebeuren. Vroeger heb ik voor mijn werk tamelijk
veel grote en kleine bijeenkomsten en congressen georganiseerd en voor er ook
maar iets naar buiten ging, deed ik altijd nog even de “Wie, wat, waar, wanneer,
waarom-test” om dit soort blunders te voorkomen. Die toetst werkte – en blijkt dus nodig.