Intrededienst ds. van Wijk

NH Dorpskerk BarendrechtZondag 25 maart 2007 heb ik samen met burgemeester van Belzen op uitnodiging van het kerkbestuur van de Hervormde Gemeente van Barendrecht de intrededienst bijgewoond van ds. Ph. van Wijk. Deze predikant is verbonden aan de wijkgemeente dorpskerk. We hebben de dominee en zijn vrouw hartelijk welkom geheten in Barendrecht.