Intrededienst ds. Romkes

triomfatorkerk BarendrechtZondag 24 juni 2007 heb ik samen met burgemeester van Belzen de intrededienst bijgewoond in de Triomfatorkerk waar ds. Romkes aan deze kerk werd verbonden. Namens het gemeentebestuur hebben we ds. Romkes en zijn gezin van harte welkom geheten in Barendrecht.