Disclaimer

0
325

 Senioren Blogse probeert zoveel mogelijk artikelen te verzamelen welke voor Plussers van belang kunnen zijn. Zij heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle artikelen verwerkt in de Categorieën is afkomstig van derden (de diverse  externe sites waar de  informatie direct of indirect vandaan komt). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

Senioren Blogse draagt voor de inhoud van de geplaatste artikelen geen enkele verantwoordelijkheid. Senioren Blogse sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal Senioren Blogse in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

– handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste artikelen;
– de onmogelijkheid de site te gebruiken;
– het niet voldoen van een product dat wordt aangeboden op de site aan de specificaties zoals gemeld op de site;
– het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is;