Intentieovereenkomst Patrimonium

0
18

ondertekening intentieovereenkomst (foto: Jos Wesdijk)De intentieovereenkomst Centrumontwikkeling heb ik op 18 februari 2008 namens de gemeente mogen ondertekenen. In deze overeenkomsten worden afspraken gemaakt tussen woonvereniging Patrimonium en de gemeente Barendrecht over de totstandkoming van de structuurvisie van het centrum. Ook hebben we afspraken gemaakt over de wijze waarop partijen samenwerken om de ambities waar te maken om Barendrecht een "kern die klopt" te geven. Een van de resultanten van deze overeenkomst is het vervaardigen van een sociaal statuut. In dit sociaal statuut wordt op hoofdlijnen vastgelegd hoe partijen omgaan met bewoners en komen de contouren van een sociaal (verhuis-)plan aan bod. Dit sociale (verhuis-)plan is in principe een zaak tussen de verhuurder en de huurder.