Hoe Yoshuah Barjitzchak Uriël da Costa met Bento de Spinoza vergeleek

0
362

Deze maand vijftig jaar geleden verscheen deze monografie Uriël da Costa van Yoshuah Barjitzchak in de serie "Helden van de geest" (Kruseman, 1962) – zie ook het vorige blog. In het laatste hoofdstukje (H 9 – p. 127-129) vergeleek de auteur kort zijn hoofdpersoon met Spinoza.

Ik vind het wel aardig om die tekst in dit blog op te nemen.

Het is duidelijk dat Barjitzchak niets moest hebben van suggesties als zou Da Costa als 'bederver van Spinoza' gezien moeten worden. Van dit door Samuel Hirszenberg gemaakte  schilderij waarin Uriël da Costa de jonge Spinoza les geeft, zal hij ook wel niet erg gecharmeerd geweest zijn.