Hoe staat de Denker des Vaderlands tegenover Spinoza?

0
271

Vanaf vandaag, vrijdag 1 april (en het schijnt geen 1-april-mop te zijn) begint Achterhuis als de "Denker des Vaderlands". Dat zal hij de komende twee jaar zijn. Regelmatig zullen in Trouw, Filosofie Magazine, en in het programma Brands met boeken op Radio 1, artikelen van of interviews met hem verschijnen. [Zie dit bericht en interview in Trouw]

Hans Achterhuis heeft niet echt veel van Spinoza in zijn werk betrokken. Hij noemde zich op de Spinozadag 2008 in Paradiso geen kenner van Spinoza maar wel een Spinozafan. Hij benadrukte vooral dat Spinoza (net als Machiavelli) de mensen wilde bestuderen zoals zij waren in plaats van zoals men zou willen dat zij zouden zijn. 

Het coreferaat dat hij toen hield ging over "De actualiteit van Spinoza" en is als PDF bij de ASK te downloaden.

Ik ben dus benieuwd of we de komende tijd iets ervan kunnen merken dat de Denker des Vaderlands een Spinozafan is: "iemand die onze grootste Nederlandse filosoof bewondert en die steeds weer door diens inzichten wordt meegesleept," zoals hij dat toen zei (maar wat misschien niet meer dan een gelegenheids- dus beleefdheidsopmerking was?). We wachten benieuwd af.