Hetty Kolff las Spinoza

0
21

Deze keer eens een heel ander soort blog, waarin ik op een wat persoonlijker manier iets uit de keuken van mijn bijna (?) Spinoza-gekte vertel. Het gaat over hoever het naspeuren van sporen van Spinoza kan gaan. Een van de gebieden waarin ik naar Spinoza speur is de literatuur. Zo bracht ik op dit weblog een grote verzameling Spinoza-gedichten bijeen en besprak of signaleerde ik literaire boeken waarin op een of andere manier Spinoza een rol speelt.

Carry van Bruggen (1881-1932)Zo was ik van plan een of meer blogs te schrijven over “Carry van Bruggen en Spinoza”. Ik heb een grote bewondering voor deze schrijfster van joodse origine, die zich autodidactisch behoorlijk ver ontwikkelde tot een bijzondere intellectueel, maar die door de wereld der wetenschappelijk opgeleiden in overwegende mate niet serieus genomen werd. Ik ontdekte dat zij zich serieus met Spinoza had bezig gehouden, meer overigens met Hegel en in zekere zin lijkt zij Spinoza via een Hegeliaanse bril gelezen te hebben, zoals in het laatste kwart van de 19e en eerste kwart van de 20e eeuw wel vaker voorkwam.