Onbevlekten, wees gegroet!

0
405

De website van de Südwest Presse die een kalender bijhoudt en daarop heden meldt dat de katholieke kerk vandaag de afkondiging van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria herdenkt, Mariä Empfängnis, geeft meteen daarop als ‘spreuk van de dag’:

“Ich habe mich eifrig bemüht, der Menschen Tun weder zu belachen noch zu beweinen, noch zu verabscheuen, sondern es zu begreifen.” (Baruch Spinoza)

Giotto, De ontmoeding van Joachim en Anna, de ouders van Maria, bij de Goude Poort in Jeruzalem (ca. 1305, fresco, Scrovegni kapel, Padua)
Voor wie meer over dit in zuidelijke landen soms uitbundig gevierde feest van de “Immaculata” (of zuivere conceptie) wil weten geeft wikipedia goede informatie. Helemaal te begrijpen met ons gewone verstand valt zo’n geloofsdogma uiteraard niet.
Voor Spinozisten bestaat geen erfzonde en kunnen we allemaal als 'onbevlekt ontvangen' worden gezien, maar dat is waarschijnlijk geen reden voor een feestje.