Het Spinoza-beeld van David Aronson (1923 – 2015)

0
314


Eindelijk na vijf jaar vond ik zelf het antwoord op mijn
vraag “Wie weet meer van deze Spinoza?” die ik stelde in mijn
blog van 11 februari 2011 bij deze afbeelding. De maker van
de foto had er niet de naam van de beeldhouwer bij vermeld, alleen dat de foto in Toledo
genomen was. Het blog leidde toen alleen tot een aardige discussie met Adrie
Hoogendoorn die er een extatische uitdrukking à la die van Teresa van Avila in
het bekende beeld van Bernini in zag (ik zag meer een lijdende Spinoza
verbeeld). Maar informatie over het beeld leverde mijn vraag niet op.