Het slot van de 1927-Spinoza-herdenkingsrede van Max Scheler

0
18

Eerst meende ik mijn kritiek te formuleren op een passage waarin Max Scheler kritiek levert op de 'leer van wat goed is' bij Spinoza. Maar eigenlijk moet ik daarvoor eerst meer werk van Scheler lezen. Misschien kom ik daar ooit nog eens aan toe. Nu breng ik, voor ik het boekwerk weer naar de bibliotheek terugbreng, de slotpassage van de door Max Scheler (wellicht) in 1927 in Amsterdam gehouden rede bij de herdenking vande 250e sterfdag van Spinoza. Hij geeft erin een impressie van de doorwerking van Spinoza's filosofie.
[Als u op de afbeelding klikt verschijnt de tekst groter]

Uit: Max Scheler, Spinoza, in: Späte Schriften. In: Gesammelte Werke, Band 9, Francke Verlag, Bern/München, 1976, S. 181-82