Henri Sérouya (1895-1968) Spinoza-geleerde uit beeld

0
367

« Dieu
est réalité, mais la réalité n'est pas Dieu »

Al enige dagen ben ik bezig met
het zoeken naar informatie over deze Franse filosoof die zich flink
bezighield met Spinoza én met de Kabbala, maar over wie er geen
enkele pagina op internet te vinden is. Bij dat speuren kwam ik een
PDF tegen van zijn publicatie La Kabbale en las daarin
(Spinoza ingevend) deze uitspraak: « Dieu est réalité, mais la
réalité n'est pas Dieu », waarmee hij Spinoza's filosofie
samenvatte en waarmee hij, meen ik, wilde laten zien dat Spinoza niet
terecht als pantheïst werd gezien. Ik bewaarde deze zinsnede, met de
bedoeling dat stuk nu eens goed te bekijken op wat hij erin zoal over
Spinoza zegt, zodat ik er in mijn voorgenomen blog(s) goed op in kon
gaan. Maar hoe irritant, die PDF laat zich inmiddels niet meer openen
– hoe vaak ik het ook probeer.

En het was juist deze zinsnede
die mijn belangstelling in Henri Sérouya vergrootte. Ik vond die juist
zo interessant daar hij zo dubbelzinnig en dus mysterieus klinkt,
maar hij er in mijn ogen goed mee laat zien dat hij Spinoza's
metafysica begreep.