Henri Atlan (1931) en "zijn radicale, compromisloze spinozisme"

0
364

Deze uit een joods gezin
stammende Franse professor emeritus in bionatuurkunde (biophysics) en
directeur van het Onderzoeksinstituut van de biologie van de mens aan
het Hadassah Universiteitsziekenhuis in Jerusalem en directeur aan de
Cole des Hautes Etudes en Sciences Sociales in Parijs, was naast dat
alles ook "spécialiste de la tradition juive et de Spinoza".
[Cf.]

"His radical, uncompromising
Spinozism allows him to propose a complete revision of cognitive
science and philosophy of mind, while showing that their current
impasses stem from remnants of traditional dualism. From his
brilliant reflections on time, he also derives exciting
considerations for medicine and epidemiology."
Zo wordt zijn
"The Sparks of Randomness", dat in twee delen door Stanford
University Press werd uitgegeven, aangeprezen [cf.].

Ook op de website
van zijn Franse uitgever PUF wordt door Mylène Botbol-Baum een
schets over Atlan gegeven, waarin ze over zijn Spinozisme schrijft.

Maar het beste, lijkt me, kan ik
hier een kort stukje in vertaling opnemen dat in het Catelaans van
hemzelf te vinden is: "Spinoza i un biòleg: per què vaig
adoptar Spinoza?" [Spinoza en een bioloog: waarom ik Spinoza
aangenomen heb? PDF].
Daarin geeft Henri Atlan een toelichting op hoe hij Spinoza ontdekte
en wat hij als bioloog en filosoof aan Spinoza heeft: [ik geef het in
vertaling met behulp van Bing en Google.translate]: