Hendrik Willem van der Vaart Smit (1888 – 1986) bij de Spinozaherdenking in 1932 leek alles nog pais en vreê…

0
24

In het vorige blog gaf ik een samenvatting van de lezing van dr. H.W. van der Vaart Smit die samen met die van dr. J.D. Bierens de Haan, prof. mr. dr. Leo Polak, dr. J.H. Carp, jhr. mr. dr. J.J. von Schmid opgenomen was in de brochure SPINOZA. Gezamenlijke redevoeringen, gehouden bij de Spinoza-herdenking door de afdeeling-Nederland van den Kant-Gesellschaft op Donderdag 29 December 1932 te Amsterdam in de Agnieten-kapel (Athenaeum-Illustre) uitgegeven op gezag van de Afdeeling-Nederland der Kant-Gesellschaft, Haarlem, de Erven F. Bohn N.V., 1933.

De afdeling van de internationale Kant-Gesellschaft was in 1921 door Nederlandse filosofen opgericht. Van der Vaart Smit werd vanaf de aanvang secretaris-penningmeester van de afdeling, die als een soort koepelorganisatie ging fungeren waarbij diverse Nederlandse filosofische verenigingen waren aangesloten. Het afdelingsbestuur van de Kant-Gesellschaft besloot eind 1932 een bijeenkomst te beleggen ter herdenking van de 300e geboortedag van Spinoza, waarbij verschillende leden het woord voerden. Welk een eendracht…