Hendrik Willem Tydeman (1778 – 1863) bezorger en kwijtmaker van een brief van Spinoza

0
480

Bij de brief die Spinoza in het najaar van 1675 schreef aan Lambert van Velthuysen (brief 69 in de Briefwisseling van Spinoza) lezen we in H.G. Hubbeling’s Aantekeningen: “Deze Latijnse brief komt niet in de OP en NS voor. In 1844 werd door prof. H.W. Tydeman het origineel, dat nadien zoekgeraakt is, in de Utrechtse Volksalmanak gepubliceerd met een facsimile-lithografie.” (blz. 532)

Hendrik Willem Tydeman door C.W. MielingTydeman is dus een man om dubbele gevoelens over te hebben: hij bezorgde ons de inhoud van een niet eerder gepubliceerde brief, maar zorgde er niet voor dat Spinoza’s autograaf die hij in handen had gekregen, zorgvuldig bewaard is gebleven. Hij had hem kunnen (doen) onderbrengen bij de Koninklijke Bibliotheek die al van het eind van de vorige eeuw bestond, of bij de Universiteitsbibliotheek van Leiden, waarvan hem bekend was dat die vanuit 't legaat van P. Marchand in het bezit was van een exemplaar van de TTP dat Spinoza eigenhandig met randglossen had verrijkt. (blz. 28 van de hierna te vermelden brochure). Hij noemt daarin Prof. Bibliothecarius Geel, met wie hij dus bekend was. Had hij hem dat origineel maar bezorgd.