Hendrik van Bronckhorst (1636 – 1678) schreef lofdicht op Spinoza [vervolg 2]

0
30


Na de e-mail van Frank Mertens, die leidde tot een vervolgblog, ontving ik zojuist ook een e-mail van Rindert
Jagersma (de boekwetenschapper die samen met Trude Dijkstra ontdekte dat de
Amsterdamse drukker Israel de Paul (1630-1680) de geheime drukker van Spinoza's
meesterwerken was, cf.
blog).


Hij reageerde op de passage in het blog “Hendrik van Bronckhorst (1636 – 1678) schreef
lofdicht op Spinoza” waarin ik schreef: “Maar in het KB-exemplaar van de
Nederlandse vertaling zijn die gedichten NIET
te vinden. Ra, ra hoe zit dat?” Rindert daarop:


De verklaring is simpel: de twee bladzijden ontbreken in dit
exemplaar.


Het voorwerk van Renatus Des
Cartes Beginzelen der wysbegeerte
bestaat uit 6 bladen – dit getoonde
exemplaar van de KB maar uit 5 bladen.


Het voorwerk bestaat uit [En hier volgen beschrijvingscodes uit zijn
vakgebied, SV]:


[*1r] titelpagina
[*1v] blanco

*2r 'Aan den goedtwilligen leezer’
*2v vervolg 'Aan den goedtwilligen leezer’

*3r vervolg 'Aan den goedtwilligen leezer’
*3v vervolg 'Aan den goedtwilligen leezer’

[*4r] vervolg 'Aan den goedtwilligen leezer’
[*4v] vervolg 'Aan den goedtwilligen leezer’

**1r vervolg 'Aan den goedtwilligen leezer’
**1v vervolg 'Aan den goedtwilligen leezer’ en Misstellingen

[**2r] lofdicht: ‘Ad Librum’ en ’Aan het boek’
[**2v] lofdicht: ‘Aan den Leezer’ van I.B.M.D.

In de Spinoza-bibliografie van Kingma en Offenberg (1977) staat het
boek ook als zodanig beschreven.


Het KB-exemplaar mist dus [**2] waar het genoemde gedicht op staat.