Hendrik van Bronckhorst (1636 – 1678) maakte deel uit van de kring rond Spinoza

0
41


Na het blog van gisteren over de
arts Hendrik van Bronckhorst (1636-1678), een galenistische mennoniet, arts en
een vriend van Spinoza, ontving ik van Frank Mertens per omgaande onderstaande
informatie over
Van Bronckhorst,
over wie hij ook uitgebreid schreef in het hoofdstuk “Radicale Verlichting en
Reformatie: de kring rond Spinoza en Van den Enden” dat hij bijdroeg aan Danny
Praet (Red.), Protestantisme. Aspecten
van de Reformatie tussen Humanisme en Verlichting
. Gent, Academia
Press
, 2014, (o.a. pp. 131-132).


De volgende
korte biografische schets over Van Bronckhorst is geheel van de hand van Frank
Mertens, die hiermee als het ware een gastblog voor zijn rekening nam, waarvoor
ik hem zeer erkentelijk ben. Na zijn bijdrage voeg ik ter aanvulling twee
citaten toe uit zijn bovengenoemde hoofdstuk, waarop hij me wees en dat hij me
toezond. Hiermee is nu op internet heel wat meer informatie over Hendrik van Bronckhorst beschikbaar dan ik gisteren kon vinden.