Hendrik van Bronckhorst (1636 – 1678) schreef lofdicht op Spinoza

0
68


Dit blog is tevens Op weg naar de cursus over de PPC [13]:
het is namelijk in het kader van deze voorbereiding dat ik hier ook even
aandacht aan geef. Van cruciaal belang voor de interpretatie van het spinozisme
is het niet, zodat ik het ook in de serie Inutilis scientia Spinozana had
kunnen opnemen, maar zover ga ik toch maar niet.


Na het voorwoord van Lodewijk Meijer op De beginselen van de wijsbegeerte, vinden we in de Korte Geschriften een gedicht “Aan dit
boek” (vertaling van AD LIBRUM), ondertekend door J.B.M.D.


In aantekening 2 lezen we: “De afkorting staat
waarschijnlijk voor: Ioannes Bouwmeester Medicinae
Doctor
. Zie K.O. Meinsma, Spinoza en
zijn Kring
(1896), p. 210-211. In de Nederlandse vertaling van Balling gaat
het Latijnse gedicht vergezeld van een vertaling ervan (van de hand van
Balling?) in 12 versregels en een zeer vrije parafrase in 24 versregels
ondertekend: H. v. Bronchorst, M.D. Beide Nederlandse gedichten zijn afgedrukt
door Gebhardt, dl. I, p. 614-615.”  


Maar in het KB-exemplaar van de Nederlandse vertaling zijn die
gedichten niet te
vinden. Ra, ra hoe zit dat? [
Cf.]
Het gaat om


Renatus Des Cartes Beginzelen der wysbegeerte, I en II deel,
na de meetkonstige wijze beweezen. Mitsgaders des zelfs overnatuurkundige
gedachten … Benedictus de Spinoza Amsterdammer. Alles uit 't Latijn vertaalt door P.B.  t'Amsterdam: J. Rieuwertsz, 1664.