Gooi God niet weg, maar ook Spinoza niet

0
336

Ik
heb al eens geschreven dat ik niet elk boek waarin Spinoza niet
voorkomt ga signaleren, want dan heb ik alleen al daaraan dagwerk.
Maar soms kom je een boek tegen, waarin dat ontbreken extra opvalt.
Zo'n boek is dat van

Joël
de Ceulaer, Gooi God niet weg. Over geloof, ongeloof en bijgeloof.
WPG De
Bezige Bij
Antwerpen, 2014 – books.google

Dit
is te meer opvallend, daar De Ceulaar, die Germaanse filologie en
wijsbegeerte aan de KU Leuven studeerde, in zijn boek van twee jaar
geleden, Denken Als Ambacht. De Levenswijsheid Van Tien Vlaamse
Filosofen
[Bezige Bij, 2012], Spinoza duidelijk op zijn pad was
tegengekomen. Zelf had hij als leerpunt van zijn tien gesprekken
samengevat: Spinoza is de grootste [cf. blog]

Aan
die titel, Gooi God niet weg, is hij kennelijk gehecht, want
zeven jaar eerder had hij hem ook al eens gebruikt, eerst als lezing en
daarna als hoofdstuk, "Gooi God niet weg: nieuwe uitdagingen van
de wetenschap aan het geloof" in: Didier Pollefeyt & Ellen
De Boeck, Niet los van God? Geloof en wetenschap [Leuven,
Acco,
2007 – zie inhoudsopgave,
ook in PDF
en recensie
door René Fransen met ook commentaar op De Ceulaar]

Dat hij in dit boek Spinoza nergens noemt acht ik heel opmerkelijk. Verwijtbaar ook.